Praktisk info

Tidsbestilling

Se under TID SAMME DAG HOS LÆGEN

Sygebesøg

Lægerne kører på sygebesøg i de tilfælde, hvor patienterne ikke kan komme i klinikken, og hvor de relevante undersøgelser lader sig gøre i hjemmet.
Sygebesøg skal normalt aftales mellem kl. 8-9 om morgenen.

Telefontider

Klinikpersonalet tager imod alle opringninger og visiterer mellem kl. 8.00-15.00. Telefonen er lukket ml. 12-13.30, kan dog ringe igennem ved akutte problemstillinger.
De vil bede dig redegøre for dit ønske/problem, således du bliver hjulpet bedst muligt.

Hvis du evt. ønsker opringning fra lægen skal dette være aftalt inden kl. 11 på dagen for opringningen, dog undtagen akutte problemstillinger.

Receptfornyelse

Receptfornyelse kan ske ved enten personlig henvendelse i skranken eller telefonisk mellem kl. 8-15. Du kan også bestille fast medicin via hjemmesiden.
Vi tilstræber, at der hos alle med en kronisk sygdom, i forbindelse med årskontrol hos lægen, udarbejdes elektroniske recepter på den faste medicin gældende indtil næste kontrol.
Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet, at recepter på sovemedicin og angstdæmpende medicin skal fornyes ved konsultation.
Det er derfor ikke muligt at bestille den type medicin hos sekretæren eller over internettet.

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet Selvbetjening kan du bestille/afbestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægerne. Det er også her du kan læse beskeder fra lægerne.

Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen.
Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er vigtigt at du udfylder e-mail feltet med en gyldig e-mail adresse, da vi bruger denne mailadresse til at give dig besked, når der er svar på e-portalen fra din læge.
Når du har udfyldt brugeroprettelsesskemaet, og har trykket på “opret mig”, vil portalen sende en e-mail som du skal aktivere, du kan herefter logge ind.

Under punktet “Mine stamdata” har du mulighed for at ændre på de oplysninger systemet har registreret på dig. Du kan også vælge en ny adgangskode eller ændre den e-mailadresse, som portalen bruger til at give dig besked om, at der er kommet svar m.v. fra din læge. Du gemmer oplysningerne ved at trykke “Opdater”.

Tidsbestilling via hjemmesiden

Ved at trykke på “Mine tider” kan du se de tider du har bestilt via e-portalen, og du har mulighed for at slette en tid hvis du alligevel ikke får brug for den. Hvis du ikke kan få lov til at afbestille en tid, er det enten fordi datoen/tidspunktet allerede er overskredet eller at man er for tæt på datoen for konsultationen. Ring da til os for afbud.

Hvis du vil bestille “en tid samme dag” skal du trykke på “Bestil tid”, og du vil så få mulighed for at vælge en ledig tid hos den læge du ønsker. Man starter med at vælge en konsultationstype, og herefter kan man vælge imellem de behandlere i klinikken, der tilbyder den valgte type. Herefter klikker du på den pågældende dato og de ledige tider vil stå i feltet til højre. Du kan nu klikke på den tid der passer dig.
Når du har fundet en passende tid, skal du i feltet “Angående” skrive en kort besked til lægen, så han kan se hvad du ønsker tiden til.
For at afslutte din booking, skal du trykke på knappen i bunden af billedet som hedder “Bestil tid”. Nu er din tid automatisk godkendt.
Inden du bestiller en tid, kan du i feltet “Email” kontrollere at systemet har din korrekte e-mailadresse registreret, og evt. ændre denne ved behov.
Hvis lægen bliver nødt til at afvise en tid eller ændre et ønsket tidspunkt, vil du også modtage en besked herom under “læs svar/besked” eller du vil blive ringet op af sekretæren.

Medicin via e-mail

Under “Forny recept” kan du bede om at få fornyet recepten på de lægemidler du er i fast behandling med. Listen vil kun indeholde lægemidler, hvor recepten kan fornyes elektronisk, og hvor du er tæt nok på genudleveringsdatoen til at du må bestille lægemidlet igen. Listen vil aldrig indeholde vanedannende lægemidler såsom sove – og nervemedicin eller morfin og morfinlignende lægemidler.
Du kan komme ud for, at apoteket har udleveret et lægemiddel, der ikke hedder det samme som det din læge har skrevet på recepten, hvilket sker helt automatisk, hvis apoteket har et billigere identisk produkt. Kommer du i tvivl om hvilket lægemiddel du skal forny, skal du altid kontakte klinikken.
Du bestiller lægemidlerne ved at trykke på “Bestil” knappen under de enkelte lægemidler. Hvis knappen er grå og ikke reagerer, er det fordi, det er et lægemiddel der ikke kan bestilles på nuværende tidspunkt, og der vil ofte stå i knappen hvad status på lægemidlet er. “Afventer godkendelse” betyder at du har bestilt præparater, men bestillingen er endnu ikke blevet behandlet i klinikken.
Når du trykker bestil på et præparat, skal du vælge hvilket apotek du ønsker at afhente din bestilling på. Listen vil som udgangspunkt indeholde det apotek/udleveringssted som klinikken har registreret, som der hvor du plejer at hente dine lægemidler. Herudover kan man vælge “Receptserver” som giver dig mulighed for at afhente din bestilling på et hvilket som helst apotek i landet.
Når din læge godkender eller afviser din bestilling, vil du modtage en besked under “Læs svar/beskeder”.

Netkonsultation

Problemet skal være af en sådan art, at det kan besvares på få linier. Hvis det er mere omfattende vil vi bede dig om at få en tid til en almindelig konsultation.
Vi kan f. eks give svar på blodprøver, ændringer i behandling, plan for videre undersøgelser…
E-mail konsultation drejer sig udelukkende om eget helbred.
Man kan ikke forvente svar på mail samme dag, afhængig af lægernes fridage mm, kan der gå et par dage.
Brug derfor aldrig mail til henvendelser om akut sygdom .

For at skrive en besked til din læge, trykker du på “NetKonsultation”, hvorefter du kan vælge, hvem du vil skrive til. Når du har skrevet din besked i feltet “besked”, kan du kontrollere om den e-mail adresse vi har registreret på dig stadig passer og evt. rette den inden du trykker send.
Nye svar fra din læge kan du læse ved at trykke på “Læs svar/besked”, hvor de svar du har fået fra lægen vil stå indtil du har læst dem. Du kan se en samlet oversigt over de seneste spørgsmål og svar ved at trykke “Arkiv”. Beskeder er fordelt under 3 faneblade, “Ulæste beskeder” som er svar eller beskeder du endnu ikke har læst, “Ubesvarede beskeder” som er de spørgsmål du har sendt til din læge, men endnu ikke har fået svar på og “Arkiv” hvor du kan finde alle de beskeder du tidligere har læst.