Priser

Priser – hvad skal du betale for?

Vaccinationer i forbindelse med udlandsrejser (se under rejsevaccination)

Vaccination mod influenza  175 kr. (medmindre du er fyldt 65 år, førtidspensionist, har en kronisk sygdom eller er gravid i 2. eller 3. trimester)

Pneumokok-vaccine 350 kr. (medmindre du er fyldt 65 år)

Mulighedserklæringer

Diverse attester

Kørekortsattest – husk at medbringe fotografi, styrken på evt. briller samt evt. dit kørekort.
Pris for personer under 70 år: 400,- kr. inkl. moms – Det kræver forudbestilt tid. Kan ikke foregå på en “Tid samme dag”
Pris for personer over 75 år: 500,- kr. inkl. moms. Prisforskellen skyldes, at der skal nogle flere test til ved fornyelse af kørekortet omkring de 70 år. Kræver forudbestilt tid af ½ times varighed.

Udfærdigelse af kørekortsattesten bortfalder for raske personer over 75 efter 1/7-2017